نقاشی سقف

 

رنگ آمیزی سقف اتاق را به‌عنوان یک پروژه کامل در نظر بگیرید

این نکته یکی از مهم‌ترین نکات رنگ آمیزی سقف خانه بوده و بدین جهت حائز اهمیت است که برخی افراد پس از اتمام رنگ‌آمیزی دیوارهای منزل خود ناگهان به یاد سقف اتاق می‌افتند. در صورتی که رنگ‌آمیزی سقف اتاق پروژه‌ای زمان‌بر و خسته‌کننده بوده و ممکن است موجب پاشش رنگ بر روی دیوارهای تازه رنگ شده هم بشود. پس در کل بهتر است که رنگ آمیزی خانه را یک بار انجام دهید و رنگ کردن سقف را به زمان دیگری موکول نکنید که بعدا با مشکلات آن روبرو شوید.

بین بعضی از مردم به اشتباه سقف به‌ عنوان دیوار پنجم نامیده می‌شود. شاید چنین جمله‌ای بر جنبه‌های معماری فراموش شده سقف تأکید می‌کند، اما رنگ آمیزی سقف همان‌طور که ذکر شد، پروژه‌ای بزرگ و زمان‌بر است. به طوری که شاید تمام تعطیلات مثلا یک هفته‌ای خود را به رنگ‌آمیزی سقف اختصاص دهید، اما مطمئنا در نهایت نتیجه رضایت‌بخش خواهد بود.

نقاشی سقف تخصص خاص خود را دارد که تیم اجرایی کاج به بهترین نحو نقاشی سقف را اجرا خواهد کرد.